Eind 2020 bedankte Spieren voor Spieren iedereen die zich had ingezet om het helpen van kinderen met een spierziekte te versnellen. Het corona jaar daagde iedereen uit om - net als kinderen met een spierziekte - te kijken wat nog wél mogelijk was, gezien alle beperkende RIVM maatregelen. De film (met een betrokken voice-over) werd gedeeld via social kanalen.
At the end of 2020, Spieren voor Spieren thanked everyone who had made an effort to speed up helping children with a muscle disease. The corona year challenged everyone - just like children with a muscle disease - to see what was still possible, given all the restrictive RIVM measures. The film (with an engaged voice-over) was shared via social channels.

You may also like

Back to Top