EEN PRACHTIGE PLAATS ONDER EEN OUDE EIK, OP EEN BOSRAND OF IN HET GEOPENDE HEUVEL. Bij NATUURBEGRAVEN NEDERLAND ben je vrij om te kiezen voor een graf of een urn IN EEN SPECIAAL AANGEWEZEN NATUURZONE. HET CONCEPT EN DE IDENTITEIT DIE IK ONTWIKKELDE voor NBN ZIJN GEBASEERD OP HET LEVEN EN DE herinneringen die we hebben MET DE NATUUR. OMDAT WIJ NATUUR ZIJN. EN DE NATUUR IS IN ONS.
A beautiful place under an old, stately oak, on a forest edge, or in the open heather field. At Natuurbegraven Nederland you are free to choose your own place for your coffin or urn, in a specially designated nature area. The concept and identity I developed are based on life and the memories you have with nature. Because we are nature. And nature is in us.


www.natuurbegravennederland.nl

You may also like

Back to Top