IN 2017 LANDEERDE BRANDLOYALTY HAAR VALUES & BEHAVIOURS OP HET WATER. BRANDLOYALTY IS DE MARKTLEIDER IN SHORT-TERM LOYALITEITSPROGRAMMA'S VOOR FOOD RETAILERS. ZE ZIJN DATA-DRIVEN, DIGITALLY ENHANCED EN BIEDEN TAILOR-MADE SOLUTIONS DIE  - OP TRANSACTIONEEL EN EMOTIONEEL LEVEL - VERANDERING VAN HET CONSUMENTENGEDRAG STIMULEREN. ZO ZIJN ZE HET WAARDEVOLST VOOR HUN KLANTEN. DOOR DE BUSINESS TE BLIJVEN ONTWIKKELEN, KUNNEN ZE BOUWEN OP DE BESTE COLLEGA'S. DOOR HUN TALENT TE ONTWIKKELEN, CREEEREN ZE BETERE OPLOSSINGEN. DOOR HET DAGELIJKSE LEVEN TE VERBETEREN, IS BRANDLOYALTY ECHT VAN BETEKENIS VOOR DE CONSUMENT.
HET THEMA VAN DE LAUNCH 'GETTING PERSONAL' IS VERPAKT IN EEN IDENTITY WAAR CLIENT, CONSUMER EN COLLEGA SAMENKOMEN OMRINGD DOOR DE BUSINESS, IN HET LANDSCHAP VAN DIE DAGEN: OPEN WATER.

IN 2017, BRANDLOYALTY LAUNCHED HER VALUES & BEHAVIORS ON THE WATER. BRANDLOYALTY IS THE GLOBAL LEADER IN SHORT-TERM LOYALTY PROGRAMMES FOR GROCERY RETAIL. THEY PROVIDE DATA-DRIVEN, DIGITALLY ENHANCED, TAILOR-MADE SOLUTIONS WHICH IMPROVE PERFORMANCE – ON A TRANSACTIONAL AND EMOTIONAL LEVEL - BY CHANGING CONSUMER'S BEHAVIOUR. BY BEING CONSUMER DRIVEN, THEY CAN BEST HELP THEIR CLIENTS. BY GROWING THE BUSINESS, THEY ATTRACT AND RETAIN THE BEST COLLEAGUES. BY DEVELOPING THEIR TALENT, THEY CREATE BETTER SOLUTIONS. BY IMPROVING DAILY LIFE, BRANDLOYALTY IS MEANINGFUL TO THEIR CONSUMERS.
THE THEME OF THE LAUNCH EVENT 'GETTING PERSONAL' IS VISUALISED BY A CLIENT, CONSUMER AND COLLEAGUE IN THE HEART OF THE BUSINESS, COMING TOGETHER BY THE WAVES OF THE SCENERY OF THAT DAYS: OPEN WATER.
DE IDENTITY VORMDE EEN JAAR LANG DE BASIS VOOR ALLE INTERNE COMMUNICATIE. 
FOR A YEAR THE IDENTITY WAS THE BASE FOR ALL INTERNAL COMMUNICATIONS.
BEKIJK DE KORTE MOVIE WAAR ALLE VALUES EN BEHAVIOURS WORDEN GEÏNTRODUCEERD EN SAMEN HET A-TYPISCHE LAUNCHBEELD KOMEN.
CHECK OUT THE SHORT MOVIE ALL VALUES AND BEHAVIORS ARE INTRODUCED AND COME TOGETHER AS THE A-TYPICAL LAUNCH IMAGE.

You may also like

Back to Top