Spieren voor Spieren zet zich in voor kinderen met een spierziekte, door geld in te zamelen dat wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek, diagnose, behandeling en zorg. Met als missie om alle spierziekten bij kinderen te verslaan, is de gewenste merkidentiteit aangescherpt. Duidelijk is geworden wie Spieren voor Spieren is en waar de organisatie voor staat. Meer dan ooit zal Spieren voor Spieren zich positioneren als de versneller. Met een redesign van het logo, nieuwe identity, aangescherpte communicatie en fotoshoots waar ambassadeurs, kind-ambassadeurs, gevers en specialisten samen in actie komen. Dit heeft zich vertaald in krachtige middelen die ingezet worden om hun beloftes waar te maken.​​​​​​​
Spieren voor Spieren is committed to children with a muscle disease by raising money that is spent on scientific research, diagnosis, treatment and care. With the mission to beat all muscle diseases in children, the desired brand identity has been sharpened. It has become clear who Spieren voor Spieren is and what the organization stands for. More than ever, Spieren voor Spieren will position itself as the accelerator. With a redesign of the logo, new identity, improved communication and photo shoots where ambassadors, child ambassadors, donors and specialists take action together. This has translated into powerful resources that are used to deliver on their promises.

You may also like

Back to Top