Huidige rekenmethodes voor basisscholen hanteren dezelfde lesopzet zowel voor groep 3 als groep 8. Bij uitgeverij Zwijsen weten ze uit ervaring dat leerlingen uit groep 3 anders zijn dan leerlingen uit groep 8 en daarom komen zij met een rekenmethode die speciaal ontwikkeld is voor de behoeftes van leerlingen in groep 3.
Het concept dat ik hiervoor ontwikkelde bestaat uit fantasie aapje semsom dat beweeglijk en spelenderwijs leert rekenen in verschillende modules gedurende het jaar. Spel is belangrijk om de wereld op een veilige manier te ontdekken en te leren kennen. Bewegen helpt bij de ontwikkeling van het brein. Betekenisvol en doelgericht aanbod zorgt bovendien voor nieuwsgierigheid en betrokkenheid waardoor kinderen willen leren.
DANK AAN MONNIKENWERK/JOB VAN GELDER VOOR DE FANTASTISCH UITGEWERKTE ILLUSTRATIES.
CURRENT CALCULATION METHODS FOR PRIMARY SCHOOLS USE THE SAME LESSON SETUP FOR BOTH GROUP 3 AND GROUP 8. Uitgeverij Zwijsen KNOWs FROM EXPERIENCE THAT PUPILS FROM GROUP 3 ARE DIFFERENT THAN PUPILS FROM group 8.
THE CONCEPT THAT I DEVELOPED introduces a FANTASY MONKEY called SEMSOM THAT LEARNS TO CALCULATE IN DIFFERENT MODULES DURING THE YEAR. GAME IS IMPORTANT TO DISCOVER AND GET TO KNOW THE WORLD IN A SAFE WAY. MOVEMENT HELPS DEVELOP THE BRAIN. SIGNIFICANT AND TARGETED OFFERING ALSO ENSURES CURIOSITY AND ENGAGEMENT THAT CHILDREN WANT TO LEARN.
THANKS TO MONNIKENWERK / JOB VAN GELDER FOR THE FANTASTICALLY COMPLETED ILLUSTRATIONS.
Bekijk hier de brandmovie die we voor SemSom ontwikkelden:

You may also like

Back to Top