Heineken, Happy Tosti en Milieuwerk zijn officieel een samenwerking aangegaan onder de naam Social Capital, een bedrijf dat mensen met een arbeidsbeperking aan werk gaat helpen. Social Capital is bedoeld om zoveel mogelijk mensen met een zichtbare of onzichtbare arbeidsbeperking een betaalde baan aan te bieden bij de partners van Heineken in de horeca en facilitaire dienstverlening. 'In ons land is er een grote groep mensen met een arbeidsbeperking op zoek naar een leuke baan, maar helaas is dit niet altijd even makkelijk. Het gaat van mensen die vanwege fysieke of mentale redenen moeilijk aan een baan komen tot mensen die hier coaching en begeleiding bij nodig hebben. We vinden het belangrijk dat zij zichzelf ontwikkelen op een plek waar ze plezier uit het werk halen en gewaardeerd worden. De horeca is bij uitstek een sector waar dit kan en we geloven dat ook ondernemers daar hun voordeel uit kunnen halen.’ De identity voor deze unieke samenwerking heeft het allemaal in zich.
HEINEKEN, HAPPY TOSTI AND Milieurwerk ARE OFFICIALLY ENTERED INTO A PARTNERSHIP UNDER THE NAME SOCIAL CAPITAL, A COMPANY THAT HELPS PEOPLE WITH DISABILITIES TO WORK. SOCIAL CAPITAL IS INTENDED TO GIVE AS MANY PEOPLE WITH VISIBLE OR INVISIBLE DISABLED JOBS A PAID JOB WITH HEINEKEN'S PARTNERS IN THE HORECA AND FACILITARY SERVICES AS POSSIBLE. 'IN OUR COUNTRY THERE IS A LARGE GROUP OF PEOPLE WITH A LABOR DISABILITY LOOKING FOR A FUN JOB, BUT UNFORTUNATELY THIS IS NOT ALWAYS EASY. IT RELEASES FROM PEOPLE WHO HAVE DIFFICULTY TO GET A JOB FOR PHYSICAL OR MENTAL REASONS TO PEOPLE WHO NEED COACHING AND GUIDANCE. WE FIND IT IMPORTANT THAT THEY DEVELOP THEMSELVES IN A PLACE WHERE THEY GET FUN FROM THE WORK AND BE VALUED. THE HORECA IS AN EXCELLENT SECTOR WHERE THIS CAN BE AND WE BELIEVE THAT ENTREPRENEURS CAN GET THEIR ADVANTAGE FROM IT. " THE IDENTITY FOR THIS UNIQUE COOPERATION IS ALL IN ITSELF.
IN SAMENWERKING MET EIGHTYNINE
See social capital live: https://socialcapital.nl/

You may also like

Back to Top