De komende twintig jaar zal het aantal inwoners in Den Haag explosief groeien, van 525.000 tot meer dan 625.000. Een groot aantal zijn studenten. Om deze uitdaging aan te gaan, moedigt de stad Den Haag stedelijke verdichting in het Central Innovation District (CID) aan: de driehoek tussen de drie treinstations in Den Haag. Binnen de CID zijn drie gebieden rond de stations gemarkeerd. Daar zal de eerste verdichting plaatsvinden. In overeenstemming met de Nota Eyline Skyline uit 2018 worden in deze gebieden hoogbouwgebouwen ontwikkeld.
Movement Real Estate en de Van Deursen Group hebben samen met Mecanoo de ontwikkeling gestart van een studententoren genaamd Rebel. Deze studententoren komt op het Leeghwaterplein. Gelegen nabij het stadscentrum en De Haagse Hogeschool.

Over the next twenty years, the number of residents in The Hague will grow explosively, from 525,000 to more than 625,000. A large number are students. To meet this challenge, the city of The Hague encourages urban densification in the Central Innovation District (CID): the triangle between the three train stations in The Hague. Three areas around the stations are marked within the CID. The first densification will take place there. In accordance with the Nota Eyline Skyline from 2018, high-rise buildings are being developed in these areas.
Movement Real Estate and the Van Deursen Group, together with Mecanoo, have started the development of a student tower called Rebel. This student tower will be on Leeghwaterplein. Located near the city center and The Hague University.

You may also like

Back to Top