Spieren voor Spieren heeft fantastische resultaten geboekt in 2019. Voor het eerst in de geschiedenis komt een spierziekte in de hielprik. Hierdoor krijgen toekomstige generaties van kinderen met de spierziekte SMA perspectief op leven. Ouders kunnen hun kinderen zien opgroeien. In heel Nederland stonden dagelijks mensen op, die allemaal dezelfde strijdlust hebben en maar één ding willen: in actie komen voor kinderen met een spierziekte. Het jaar 2019 brachten we in beeld met een prachtig jaarverslag vol heldere infographics, beelden en grafieken.​​​​​​​
Spieren voor Spieren HAS MADE FANTASTIC RESULTS IN 2019. FOR THE FIRST IN HISTORY, MUSCular disease is IN THE HEEL Prick. THIS WILL GIVE FUTURE GENERATIONS OF CHILDREN WITH MUSCULAR DISEASE SMA PERSPECTIVELY ON LIFE. PARENTS CAN SEE THEIR CHILDREN GROW UP. THROUGHOUT THE NETHERLANDS EVERYDAY PEOPLE stand UP, WHO ALL HAVE THE SAME ARGENTIFICATION AND ONLY WANT ONE THING: TAKE ACTION FOR CHILDREN WITH MUSCULAR DISEASE. WE SHOWED THE YEAR 2019 WITH A BEAUTIFUL ANNUAL REPORT FULL OF CLEAR INFOGRAPHICS, IMAGES AND GRAPHICS.

You may also like

Back to Top