Als marktleider in loyalty is BRANDLOYALTY een AUTORITEIT dat EEN DUIDELIJKE EN CONSISTENTE VISUELE IDENTITEIT vereist. DE ONTWIKKELING VAN HET TOTALE PROJECT WAS GEBASEERD OP EEN DUIDELIJKE MISSIE. We zetten een solide MERKBOEK EN STYLEGUIDE OP OM OVER DE HELE WERELD SAMEN TE WERKEN. HET INTERACTIEVE PRESENTATIE template IS EEN handig te gebruiken tool DOOR ALLE 400+ COLLEGA'S DIE VERSPREID ZIJN OVER VERSCHILLENDE LOCATIES, AFDELINGEN EN KANTOREN. Als PROJECTleider WERKTE IK MET VELE PARTIJEN NAAST ONZE INTERNE CREATIVE AGENcy: o.a. PATsWERK (ILLUSTRATIES), CRE8ION (WEBSITE) & LOYALS (FONT). HOOGTEPUNTEN VAN HET PROJECT EN DE RESULTATEN WORDEN HIERONDER gepresenteerd.
BrandLoyalty is the world’s leading loyalty company. Being an industry authority brings with it the requirement for a clear and consistent visual identity. The development of the total project was based on a clear mission. We set up a solid brandbook and styleguide to work consistently all over the world. the interactive presentation template  is an easy-using tool by all 400+ colleagues spread over different locations, departments and offices. Leading the project I worked with many parties besides our internal creative agency: f.e. Patswerk (Illustrations), Cre8ion (website) & Loyals (font). Highlights of the project and results are presented below. 
De nieuwe Brandloyalty website lanceerden we met een narrow casting film en tijdens een intern launch event.
We launched the new BrandLoyalty website via a narrow casting movie and during an internal launch event.

You may also like

Back to Top