DAHVO's nieuwe positionering vroeg een rigoureuze aanpak. Nieuwe naam, nieuw pand, maar de vertrouwde persoonlijke aanpak in Enterprise Mobility Solutions. Valentein zorgde voor deze hernieuwde kennismaking, met als nieuwe naam TwentyNice.
DAHVO's new positioning required a rigorous approach. New name, new building, but the familiar personal approach in Enterprise Mobility Solutions. Valentein took care of this renewed acquaintance, with the new name TwentyNice.
Met een simpele animatie maakten we de transitie naar het nieuwe label vanzelfsprekend en onnodig complex.
WITH A SIMPLE ANIMATION, WE MADE THE TRANSITION TO THE NEW LABEL AUTOMATIC AND UNNECESSARY COMPLEX.

You may also like

Back to Top