De meeste huidige economische groei lijkt ten koste te gaan van mens en milieu. hoewel veel bedrijven het idee van maatschappelijk verantwoord ondernemen hebben overgenomen, richten de meeste zich er nog steeds op om minder kwaad te doen in plaats van minder goed. En als ze zich wel focussen op meer goeds doen, is dat vaak in de vorm van filantropie in plaats van corebusiness en bedrijfsgerelateerd. de meeste bedrijven missen de huidige capaciteiten, mentaliteit en organisatie om deze manier van werken te omarmen en te implementeren. GoodGrowth ontwikkelt een strategische doelstelling en MVO-strategie die nauw verbonden is met de core business. De VIsual Identity die we voor GoodGrowth ontwikkelde is krachtig, groen en vol energie.
Most current economical growth seems to be achieved at the expense of people and planet. And although many companies have adopted to the idea of corporate social responsibility, most still focus on doing less harm instead of less good. And when they do focus on doing more good, it often is in the form of philantropy instead of core business and business-related. Yet most companies lack the current capabilities, mindset and organization to embrace and implement this way of working. This is where GOODGROWTH comes in: we develop a strategic purpose and CSR strategy that is closely linked to the core business. THE VISUAL IDENTITY WE DEVELOPED FOR GOODGROWTH IS POWERFUL, GREEN AND FULL OF ENERGY.
IN samenwerking met eightynine

You may also like

Back to Top