Iedereen kent dE RELEVANTIE EN HET BELANG VAN EEN GEZONDE EN ACTIEVE LEVENSSTIJL. Het aanpassen van onze levensstijl is helaas niet altijd eenvoudig. LAten we daarom DE UITDAGING SAMEN MET DISNEY aangaan! Door de KRACHT VAN HET DISNEY-MERK te gebruiken - zowel DE VERHALEN als DE KARAKTERS - wordt de complete FAMILIE aangezet GEZONDER TE leven DOOR beter te ETEN EN SAMEN ACTIEF TE ZIJN. HET ONTWERP VAN DE PRODUCTRANGE, ALLE COMMUNICATIE EN IN-STORE UITVOERING IN retail werd DOOR MIJ ONTWIKKELD EN uitgerold.
The relevance and importance of a healthy and active lifestyle is commonly underlined. However, as we all know, change is hard. Let’s face the challenge together with Disney! I Used the power of the Disney brand, stories and characters to inspire the whole family to be happier and healthier by eating better and being more active together. The design of the productrange, all communication and in-store execution  in retail is developed and executed by me.

You may also like

Back to Top