Vanwege DE BEWEGENDE TV-MARKT IN NEDERLAND WILDE NPO zichZELF POSitionEREN ALS EEN STERK MERK DAT PROGRAMMA'S VOOR ALLE NEDERLANDSE bevolking brengt. IK ONTWIKKELDe EEN NIEUW LOGO BEELD DAT KAN WORDEN uitgerold naar ALLE zenders EN ONLINE PLATFORMEN OP EEN HERKENNENDE MANIER. HET ONTWERP VAN HET KANAAL IS OOK OMGEZET IN EEN fris MAINSTREAM motion design.
Because of the moving TV market in the Netherlands, NPO wanted to position itself as a strong brand that brings programs to all Dutch people from a central umbrella network. I developed a new logo image that can be rolled out to all channels and online platforms in a recognizable way. The channel design has also been converted into a fresh mainstream image.

www.npo.nl

You may also like

Back to Top